Personální a mzdová agenda

Zajištění veškerých zákonných povinností spojených se zpracováním mzdové agendy:

- přihlášení a odhlášení zaměstnance
- vedení mzdových listů
- zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
- zpracování měsíčních hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
- roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
- vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti, vybírané srážkou

Připravíme Vám: výplatní lístky, sumarizace mezd, převodní příkaz pro banky. Zastupování klienta při kontrolách.  

Chcete vědět víc?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.