Zaokrouhlování a DPH  

31.01.2020

Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty v případě hotovostní platby (zákon o DPH § 36 odst. 5).

Mění se nám i způsob výpočtu daně z ceny včetně daně. Podle novelizovaných ustanovení se bude daň počítat následujícím způsobem (např. v případě sazby DPH 21 %):

Daň = cena včetně daně - cena včetně daně / 121
Základ daně = cena včetně daně - daň (vypočtená z ceny včetně daně)

(zákon o DPH § 37)

Na přípravu jsme měli dobu 6 měsíců od účinnosti zákona (Přechodná ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. bod 3)

Nastavili jste si zaokrouhlení u bezhotovostních vydaných faktur s DPH, protože vám zákazníci vaše vystavené faktury vraceli? Doporučuji k vaší pozornosti následující odkaz :-).

informace finanční správy

Část citace:

"Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani."

Možná by stálo za to, věnovat pozornost důležitějším problémům z oblasti DPH.