Nové sazby stravného od 20.8.2022

22.08.2022

CESTOVNÍ NÁHRADY

Stravné při tuzemské pracovní cestě (Vyhláška MPSV č. 511/2021 Sb., ve znění 237/2022 Sb )


Délka pracovní cesty                pro zaměstnance                                    pro zaměstnance

                                               odměňované mzdou                                odměňované platem

                                            do 19.8.22      od 20.8.22                 do 19.8.22               od 20.8.22

5 až 12 hodin                      99 Kč           120 Kč                        99 až 118 Kč         120 Kč až 142 Kč

12 až 18 hodin                    151 Kč           181 Kč                        151 až 237 Kč        181 Kč až 219 Kč

déle než 18 hodin             237 Kč         284 Kč                        237 až 283 Kč      284 Kč až 340 Kč

Mění se sazba na:

  • 51,40 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů od 20.08.2022 do 19.08.2022 platí sazba 40,50 Kč