Změny týkající se mezd  a cestovních náhrad        v roce 2020 

31.01.2020

Výše minimální mzdy

Minimální mzda 14.600,-Kč NV č. 346/2019 Sb.

Výše srážek:

- životní minimum jednotlivce 3 410,-Kč

-normativní náklady na bydlení 6 502,-Kč

-základní nezabavitelná částka 9 912,-Kč

-částka, nad kterou lze srazit bez omezení 19 824,-Kč

-nezabavitelná částka na osobu povinného (2/3 ZNČ) 6 608,-Kč

-nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (1/4 NČO)  1 652,-Kč

-maximální výše 1/3 ((3410+6502)*2)/3    6 608,-Kč 

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění:

1. redukční hranice pro účely NP 1 162,-; pro účely náhrady mzdy ZP 203,35 

2. redukční hranice pro účely NP 1 742,-; pro účely náhrady mzdy ZP 304,85 

3. redukční hranice pro účely NP 3 484,-; pro účely náhrady mzdy ZP 609,85

Výše náhrady za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti 60% redukovaného PV; platí i pro karanténu.

 Vyhláška MPSV č. 358/2019 Sb. 

Stravné při tuzemské pracovní cestě

Délka pracovní cesty v hodinách:

                              zaměstnavatel odměňující mzdou                    zaměstnavatel odměňující platem

  • 5 až 12                 nejméně 87 Kč                                    87 až 103 Kč
  • 12 až 18                nejméně 131 Kč                                   131 až 158 Kč
  • déle než 18         nejméně 206 Kč                               206 až 246 Kč

Sazba základní náhrady za použití vozidla (za 1 km jízdy) 

  • jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
  • osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

  

Průměrná cena pohonných hmot pro účely náhrady jízdních výdajů 

Stravné při zahraniční pracovní cestě