Změny pro rok 2022 mix 

15.06.2022

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Sleva na poplatníka (§ 35ba) 30 840 / roční 2 570 / měsíční 

Sleva na manželku 24 840 / roční POZOR! 

Sleva na studenta 4 020 / roční 

Sleva na umístění dítěte (§ 35bb) 16 200 / roční (do výše minimální mzdy)

Daňové zvýhodnění (§35c) 

na jedno dítě 15 204 / roční 1 267 / měsíc 

na druhé dítě 22 320 / roční 1 860 / měsíc 

na třetí a každé další dítě 27 840 / roční 2 320 / měsíc  

Sazba daně:

- sazba daně FO 15% 

- sazba zvýšená 23% pro základ daně přesahující 48 násobek průměrné   mzdy (průměrná mzdy 38 911 Kč) 1 867 728 / roční 155 644 / měsíc  

Srážková daň:

- DPP do 10 000

- příjmy mimo DPP u téhož plátce do 3 500 Kč včetně  

MZDY 

Minimální mzda pro rok 2020; nejnižší zaručená mzda (ZP § 112 definice)

NV č. 405/2021 Sb.           16 200

Nejnižší úroveň zaručené mzdy: 

Skupina prací                   v Kč za měsíc                 v Kč za hodinu 

 1.                                       16 200                               96,40  
 2.                                       17 900                               106,50
 3.                                       19 700                               117,50
 4.                                       21 800                               129,80
 5.                                       24 100                               143,30
 6.                                       26 600                             158,20
 7.                                       29 400                              174,70 
 8.  .                                    32 400                              192,80

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 

Redukční hranice pro účely nemocenských dávek: 

I. redukční hranice pro účely ND                  1 298

II. redukční hranice pro účely ND                 1 946

III. redukční hranice pro účely ND                3 892

Pozn.: § 21 ZNP do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží,

Redukční hranice pro náhradu mzdy:  

I. redukční hranice pro náhradu mzdy              227,15 (0,175x1298)

II. redukční hranice pro náhradu mzdy             340,55 (0,175*1946)

III. redukční hranice pro náhradu mzdy            681,10 (0,175*3892)

Pozn. § 192 ZP Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. 

CESTOVNÍ NÁHRADY

Stravné při tuzemské pracovní cestě (Vyhláška MPSV č. 511/2021 Sb.)

Délka pracovní                   zaměstnavatel                 zaměstnavatel    

cesty v hodinách               odměňující mzdou          odměňující platem  

 5 až 12 hodin                         99 Kč                           99 až 118 Kč 

 12 až 18 hodin                        151 Kč                         151 až 237 Kč 

déle než 18 hodin                 237 Kč                         237 až 283 Kč 


Sazba základní náhrady za použití vozidla (za 1 km jízdy) 

 •  jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč 
 •  osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč. 

Průměrná cena pohonných hmot pro účely náhrady jízdních výdajů 

a) 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,  změna od 14.05.2022 44,50 Kč za 1 litr

b) 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů, 

c) 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty, změna od 14.05.2022 na 47,10 Kč za litr

d) 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny změna od  01.07.2022 na 6 Kč za 1 KWh 

                         

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OSVČ 

 •  minimální zdravotní pojištění OSVČ  2 627
 •  minimální sociální pojištění OSVČ     2 841 
 •  účast na sociálním pojištění OSVČ vedlejší 93 387 
 •  maximální VZ pro sociální pojištění 1 867 728